תביעות אלמנטרי

 

 אנו בעמרי יודעים כי תהליך הגשת תביעה נראה כתהליך בירוקרטי מסורבל.

אנו כאן כדיי לעשות עבורך סדר בבלגן, תהליך הגשת תביעה אינו ארוך ומסורבל כפי שנראה.

כמו כן, ישנה חשיבות לדיוק בפרטים השונים.

לנוחיותך, מצורפים הטפסים השונים.

לכל שאלה והתייעצות לגבי הגשת תביעת בריאות אנו כאן בשבילך.

בטלפון: 03-5760813

 

הפניקס

טופס מינוי שמאי רכב

אובדן תעודת חובה

בדיקת מיגון

הודעה על תאונה/מחלה/נזק צד ג'

הודעה על מקרה ביטוח רכב

תביעת אחריות מעבידים

נזק רכוש לדירה

נספח כיסוי רעידת אדמה לדירה

איילון

טופס תאונה צד ג'

טופס תאונת דרכים

טופס אובדן או נזק לרכוש

טופס אחריות מעבידים