לאומית מקסימום "For Life"

 

פוליסת מקסימום FOR LIFE ("פור לייף") הינה פוליסת ביטוח בריאות פרטית של "הראל- חברה לביטוח בע"מ".  

תוכנית הביטוח מוצעת כתחליף המשכי לביטוח קבוצתי בשם "לאומית מקסימום" שהיה קיים בעבר ללקוחות לאומית שירותי בריאות (קופת חולים לאומית).

מבוטחי "לאומית מקסימום" עברו לפוליסת "מקסימום FOR LIFE ", תוך שמירת רצף ביטוחי מלא בפרמיה נמוכה משמעותית מהמקובל בשוק.

הביטוח הינו ייחודי ונמכר רק על ידי עמרי סוכנות לביטוח עבור לקוחות לאומית שירותי בריאות (קופת חולים לאומית).

חברת הביטוח היא "הראל", הגדולה מבין חברות ביטוחי הבריאות בישראל.

פוליסת מקסימום FOR LIFE  כוללת כיסוי ביטוחי בתחומים הבאים : 

תרופות שאינן בסל הבריאות,  השתלות איברים בחו"ל וטיפולים וניתוחים ייחודיים המבוצעים בחו"ל.

 

תרופות

• כיסוי תרופות שאינן בסל הבריאות הממלכתי עד לתקרה של מיליון שקלים !

• הענקת כיסוי לתרופות שאושרו בחו"ל, גם אם לא אושרו בארץ, וכיסוי גם לתרופות OFF LABEL.

• ביטול ההשתתפות העצמית לתרופות שעולות מעל 10 אלפים ₪

השתלות

• כיסוי מלא לביצוע השתלות איברים בחו"ל כולל הוצאות נילוות, כגון: מימון הוצאות טיסה, הטסה וליווי בן משפחה.

• כיסוי מתקדם לביצוע השתלות מיוחדות מסוג:  מח עצם מדם טבורי, מעי ושחלות.

• כיסוי למימון הוצאות איתור תורם מח עצמות.

• מימון גמלת ההחלמה לאחר השתלה בסך  6,000- ₪ לחודש.

טיפולים מיוחדים בחו”ל:

• כיסוי, ללא תקרה, לביצוע ניתוחים מיוחדים וטיפולים מיוחדים  בחו"ל.

• מימון הוצאות נילוות כגון: טיסה, הטסה וליווי בן משפחה.