ביטוח עסקים

 

בין אם אתה עסק גדול או קטן, כל עסק חייב ביטוח אשר יעניק לו את כלל הכיסויים האפשריים.

כל עסק חשוף לסכנות רבות החל מפריצה, נזקי מזג אוויר ועוד וכלה בכיסוי צד ג' של אדם אשר נפצע בשטח העסק.

לכן, חשוב בהקדם לעשות ביטוח עסקים לביטחון כלכלי במקרה הצורך.

אנו בעמרי נתאים את ביטוח העסק עבורך, בהתאם לסוג העסק, מיקומו ויתרונותיו.

עמרי- מחיר ישיר, שירות של סוכן

לקבלת הצעה

 

 

בעוד הקפאת הליכים חלה על החברה, הרי שנושא המשרה עצמו חשוף לתביעות, שאינן מעוכבות.

לפי פקודת החברות אחריות נושאי משרה אינה מוגבלת בזמן, 

והיא חלה גם על בעלי תפקידים בחברות שאינם מנכ"ל או דירקטור, ובכלל זה כל אדם שהשפיע על התנהלות עסקית מהותית של החברה.

 כל מי שבא במגע עם חברה הוא תובע בפוטנציה כנגד נושאי משרה. 

ביטוח נושאי משרה

הגידול בכמות התביעות להטלת אחריות אישית על נושאי משרה, מהווה סיכון לנושאי המשרה, שעלולים לשלם סכומי כסף גבוהים מכיסם. 

ביטוח זה מעניק לך הגנה, כנושא משרה בחברה עסקית, אל מול תביעות שיכולות להיות מוגשות נגדך אישית, על רקע מילוי תפקיד בחברה, גם אם סיימת לכהן בתפקיד זה. 

 

קרא עוד

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים מכסה את אחריות המעביד כלפי העובדים, במקרה  

פגיעה שהתרחשה בזמן העסקתם, או בשל תפקידם.

הביטוח מעניק כיסוי רחב יותר מזה המגיע לעובד, על פי חוק ביטוח לאומי.

ביטוח מעביד מתייחס לנזקי גוף בלבד (פציעה, מוות) בעקבות מחלה או תאונה, והפוליסה מכסה גם הוצאות הגנה של המעביד כנגד תביעות של העובדים שנפגעו.

 

הפוליסה מכסה כל אירוע, שהתרחש בזמן תקופת הביטוח שנקבעה בפוליסה, וזאת גם אם הוגשה תביעה עם תום תקופת הכיסוי.